U bevindt zich hier: Home  >  Paddenstoelen  >  Soortenlijst


Clavaria argillacea Pers.: Fr.

Heideknotszwam


Phylum Basidiomycota
Praktische groep Aphyllophorales
Synoniem
Ecocodes Terrestrische saprofyt
Biotoop gemengd loof- en naaldbos op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zand of leem (50 %)
(matig) droge heischrale graslanden (12.5 %)
heiden, heischrale graslanden, zandverstuivingen (12.5 %)
gemengd loof- en naaldbos op vochtige tot kalkarme, voedselarme bodem (6.25 %)
loofbos op matig vochtige tot droge kalkarme, voedselarme zand- of leembodem (6.25 %)
Substraat op de grond onder struiken (50 %)
op de grond (25 %)
op de grond onder: (12.5 %)
humusarme zand (12.5 %)
Organisme Calluna vulgaris (66.67 %)
Pinus sylvestris (16.67 %)
Erica (16.67 %)
Vereisten determinatie
Rode Lijst Vlaanderen
Rode Lijst Nederland Bedreigd
Beschrijving
Aantal uurhokken 49


Fotogalerij