U bevindt zich hier: Home  >  Paddenstoelen  >  Soortenlijst


Abortiporus biennis (Bull.: Fr.) Singer

Toefige labyrintzwam


Phylum Basidiomycota
Praktische groep Aphyllophorales
Synoniem syn.: Heteroporus biennis. (Bull.: Fr.) Lázaro
Ecocodes Necrotrofe parasiet op houtige planten Houtsaprofyt
Biotoop gemengd loof- en naaldbos op vochtige tot kalkarme, voedselarme bodem (12.79 %)
opgaande loofbossen (11.63 %)
loofbos op vochtig tot droog (matig) voedselrijk zand of lemig zand (10.47 %)
loofbos op matig vochtige tot droge kalkarme, voedselarme zand- of leembodem (10.47 %)
gemengd loof- en naaldbos op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zand of leem (10.47 %)
Substraat op de grond onder: (18.92 %)
dode wortels en ondergronds hout (13.51 %)
stronk (10.81 %)
dode stam (8.11 %)
levende wortels (8.11 %)
Organisme Loofbomen en -struiken (20.93 %)
Tilia (16.28 %)
Fagus sylvatica (16.28 %)
Fraxinus excelsior (11.63 %)
Populus (6.98 %)
Vereisten determinatie
Rode Lijst Vlaanderen
Rode Lijst Nederland
Beschrijving
Aantal uurhokken 160


Fotogalerij