U bevindt zich hier: Home  >  Paddenstoelen  >  Soortenlijst


Abortiporus biennis (Bull.: Fr.) Singer

Toefige labyrintzwam


Phylum Basidiomycota
Praktische groep Aphyllophorales
Synoniem syn.: Heteroporus biennis. (Bull.: Fr.) Lázaro
Ecocodes Necrotrofe parasiet op houtige planten Houtsaprofyt
Biotoop gemengd loof- en naaldbos op vochtige tot kalkarme, voedselarme bodem (12.36 %)
opgaande loofbossen (12.36 %)
gemengd loof- en naaldbos op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zand of leem (11.24 %)
loofbos op vochtig tot droog (matig) voedselrijk zand of lemig zand (10.11 %)
loofbos op matig vochtige tot droge kalkarme, voedselarme zand- of leembodem (10.11 %)
Substraat op de grond onder: (17.95 %)
dode wortels en ondergronds hout (15.38 %)
stronk (10.26 %)
dode stam (7.69 %)
levende wortels (7.69 %)
Organisme Fagus sylvatica (20 %)
Loofbomen en -struiken (20 %)
Tilia (15.56 %)
Fraxinus excelsior (11.11 %)
Salix (6.67 %)
Vereisten determinatie
Rode Lijst Vlaanderen
Rode Lijst Nederland
Beschrijving
Aantal uurhokken 162


Fotogalerij