U bevindt zich hier: Home  >  Paddenstoelen  >  Soortenlijst


Crepidotus brunneoroseus Courtec.


Phylum Basidiomycota
Praktische groep Agaricales
Synoniem
Ecocodes Houtsaprofyt
Biotoop loofbos op vochtig tot droog (matig) voedselrijk zand of lemig zand (25 %)
opgaande populieren- en wilgenbos met grazige of kruidenrijke ondergroei (25 %)
opgaande loofbossen (25 %)
sporken-wilgenbroekstruweel op vochtige tot natte bodem (25 %)
Substraat dode twijg (66.67 %)
dode tak (33.33 %)
Organisme Populus (100 %)
Vereisten determinatie microscopische determinatie verplicht
herbariummateriaal of ander bewijsmateriaal verplicht
Rode Lijst Vlaanderen
Rode Lijst Nederland
Beschrijving
Aantal uurhokken 9


Fotogalerij