U bevindt zich hier: Home  >  Paddenstoelen  >  Soortenlijst


Geastrum corollinum (Batsch) Hollós

Tepelaardster


Phylum Basidiomycota
Praktische groep Gasteromycetes
Synoniem syn.: Geastrum recolligens (Woodw.) Desvaux
Ecocodes Terrestrische saprofyt
Biotoop gemengd loof- en naaldbos op (matig) droog, (matig) kalkrijk zand en lemig zand (25 %)
loofbos op vochtig tot droog (matig) voedselrijk zand of lemig zand (25 %)
loofbos op matig droge tot droge kalkrijke leem of klei (16.67 %)
naaldbos op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zand- of leembodem (8.33 %)
overige struwelen in duinen (8.33 %)
Substraat humeus zand (45 %)
op de grond (15 %)
humus, humusrijke of humeuze bodem (12.5 %)
grof strooisel (12.5 %)
op de grond onder: (10 %)
Organisme Acer pseudoplatanus (22.22 %)
Populus x canadensis (22.22 %)
Crataegus (11.11 %)
Populus (11.11 %)
Crataegus laevigata (11.11 %)
Vereisten determinatie
Rode Lijst Vlaanderen Zeldzaam
Rode Lijst Nederland Bedreigd
Beschrijving
Aantal uurhokken 11


Fotogalerij