U bevindt zich hier: Home  >  Paddenstoelen  >  Soortenlijst


Laxitextum bicolor (Pers.: Fr.) Lentz

Tweekleurige korstzwam


Phylum Basidiomycota
Praktische groep Aphyllophorales
Synoniem
Ecocodes Houtsaprofyt
Biotoop loofbos op matig droge tot droge kalkrijke leem of klei (42.86 %)
naaldbossen en -struwelen, gemengde loof- en naaldbossen (28.57 %)
opgaande loofbossen (14.29 %)
gemengd loof- en naaldbos op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zand of leem (14.29 %)
Substraat dode tak (50 %)
onbewerkt dood hout (30 %)
dode liggende stam (10 %)
dode stobbe (10 %)
Organisme Loofbomen en -struiken (40 %)
Fagus sylvatica (20 %)
Quercus robur (10 %)
Quercus (10 %)
Betula (10 %)
Vereisten determinatie microscopische determinatie verplicht
herbariummateriaal of ander bewijsmateriaal verplicht
Rode Lijst Vlaanderen
Rode Lijst Nederland Gevoelig
Beschrijving
Aantal uurhokken 22


Fotogalerij