U bevindt zich hier: Home  >  Paddenstoelen  >  Soortenlijst


Inonotus hispidus (Bull.: Fr.) P. Karst.

Ruige weerschijnzwam


Phylum Basidiomycota
Praktische groep Aphyllophorales
Synoniem
Ecocodes Necrotrofe parasiet op houtige planten
Biotoop opgaande loofbossen (46.67 %)
stadspark, plantsoen, boomgaard, kerkhof met geboomte (20 %)
naaldbossen en -struwelen, gemengde loof- en naaldbossen (6.67 %)
naaldbos op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zand- of leembodem (6.67 %)
gemengd loof- en naaldbos op vochtige tot droge, (matig) voedsel-of kalkrijke klei of leem (6.67 %)
Substraat levende stam (33.33 %)
dode delen van levende boom (16.67 %)
in wonde van levende boom (16.67 %)
dode liggende stam (8.33 %)
op levende houtige plant (8.33 %)
Organisme Fraxinus excelsior (26.32 %)
Malus (21.05 %)
Fagus sylvatica (10.53 %)
Juglans (10.53 %)
Platanus occidentalis (5.26 %)
Vereisten determinatie
Rode Lijst Vlaanderen
Rode Lijst Nederland Kwetsbaar
Beschrijving
Aantal uurhokken 47


Fotogalerij