U bevindt zich hier: Home  >  Paddenstoelen  >  Soortenlijst


Mycenella bryophila (Voglino) Singer

Tweesporig taaisteeltje


Phylum Basidiomycota
Praktische groep Agaricales
Synoniem
Ecocodes Terrestrische saprofyt Houtsaprofyt
Biotoop loofbos op matig droge tot droge kalkrijke leem of klei (41.67 %)
gemengd loof- en naaldbos op vochtige tot droge, (matig) voedsel-of kalkrijke klei of leem (16.67 %)
elzenbroekbos op natte tot vochtige bodem (16.67 %)
grasland op niet of zwak bemest, (droog) zand in de duinen (8.33 %)
loofbos op (matig) vochtige, voedselrijke klei (8.33 %)
Substraat levende stam (22.22 %)
dode tak (11.11 %)
op de grond tussen mos (11.11 %)
onbewerkt dood hout (11.11 %)
humus, humusrijke of humeuze bodem (11.11 %)
Organisme Salix (50 %)
Populus (25 %)
Fagus sylvatica (25 %)
Vereisten determinatie microscopische determinatie verplicht
Rode Lijst Vlaanderen
Rode Lijst Nederland Ernstig bedreigd
Beschrijving
Aantal uurhokken 18


Fotogalerij