U bevindt zich hier: Home  >  Paddenstoelen  >  Soortenlijst


Mycenella bryophila (Voglino) Singer

Tweesporig taaisteeltje


Phylum Basidiomycota
Praktische groep Agaricales
Synoniem
Ecocodes Terrestrische saprofyt Houtsaprofyt
Biotoop loofbos op matig droge tot droge kalkrijke leem of klei (38.46 %)
gemengd loof- en naaldbos op vochtige tot droge, (matig) voedsel-of kalkrijke klei of leem (15.38 %)
elzenbroekbos op natte tot vochtige bodem (15.38 %)
grasland op niet of zwak bemest, (droog) zand in de duinen (7.69 %)
opgaande populieren- en wilgenbos met grazige of kruidenrijke ondergroei (7.69 %)
Substraat levende stam (20 %)
grof strooisel (10 %)
op de grond tussen mos (10 %)
onbewerkt dood hout (10 %)
humus, humusrijke of humeuze bodem (10 %)
Organisme Salix (40 %)
Populus (20 %)
Castanea sativa (20 %)
Fagus sylvatica (20 %)
Vereisten determinatie microscopische determinatie verplicht
Rode Lijst Vlaanderen
Rode Lijst Nederland Ernstig bedreigd
Beschrijving
Aantal uurhokken 18


Fotogalerij