U bevindt zich hier: Home  >  Paddenstoelen  >  Soortenlijst


Mycenella bryophila (Voglino) Singer

Tweesporig taaisteeltje


Phylum Basidiomycota
Praktische groep Agaricales
Synoniem
Ecocodes Terrestrische saprofyt Houtsaprofyt
Biotoop loofbos op matig droge tot droge kalkrijke leem of klei (33.33 %)
elzenbroekbos op natte tot vochtige bodem (13.33 %)
gemengd loof- en naaldbos op vochtige tot droge, (matig) voedsel-of kalkrijke klei of leem (13.33 %)
akkers, ruigten, bermen, dijken, stedelijk gebied (6.67 %)
opgaande populieren- en wilgenbos met grazige of kruidenrijke ondergroei (6.67 %)
Substraat levende stam (16.67 %)
op de grond tussen grassen (16.67 %)
humus, humusrijke of humeuze bodem (8.33 %)
humeuze bodem (8.33 %)
aan de voet van boom (8.33 %)
Organisme Populus (33.33 %)
Salix (33.33 %)
Castanea sativa (16.67 %)
Fagus sylvatica (16.67 %)
Vereisten determinatie microscopische determinatie verplicht
Rode Lijst Vlaanderen
Rode Lijst Nederland Ernstig bedreigd
Beschrijving
Aantal uurhokken 18


Fotogalerij