U bevindt zich hier: Home  >  Paddenstoelen  >  Soortenlijst


Nectria cinnabarina (Tode: Fr.) Fr.

Gewoon meniezwammetje


Phylum Ascomycota
Praktische groep Ascomycota - Pezizomycotina
Synoniem anamorf: 3276 Tubercularia vulgaris Tode
Ecocodes Houtsaprofyt Necrotrofe parasiet op houtige planten
Biotoop gemengd loof- en naaldbos op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zand of leem (16.69 %)
gemengd loof- en naaldbos op vochtige tot kalkarme, voedselarme bodem (14.47 %)
loofbos op vochtig tot droog (matig) voedselrijk zand of lemig zand (11.32 %)
gemengd loof- en naaldbos op vochtige tot droge, (matig) voedsel-of kalkrijke klei of leem (10.27 %)
loofhoutstruwelen en hakhout (8.05 %)
Substraat dode tak (38.5 %)
onbewerkt dood hout (21.6 %)
dode twijg (18.78 %)
dode beschorste tak (11.27 %)
dood vochtig hout (1.41 %)
Organisme Loofbomen en -struiken (45 %)
Fagus sylvatica (13.42 %)
Acer pseudoplatanus (6.84 %)
Salix (4.21 %)
Alnus glutinosa (3.95 %)
Vereisten determinatie
Rode Lijst Vlaanderen
Rode Lijst Nederland
Beschrijving
Aantal uurhokken 498


Fotogalerij