U bevindt zich hier: Home  >  Paddenstoelen  >  Soortenlijst


Nectria cinnabarina (Tode: Fr.) Fr.

Gewoon meniezwammetje


Phylum Ascomycota
Praktische groep Ascomycota - Pezizomycotina
Synoniem anamorf: 3276 Tubercularia vulgaris Tode
Ecocodes Houtsaprofyt Necrotrofe parasiet op houtige planten
Biotoop gemengd loof- en naaldbos op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zand of leem (16.59 %)
gemengd loof- en naaldbos op vochtige tot kalkarme, voedselarme bodem (14.39 %)
loofbos op vochtig tot droog (matig) voedselrijk zand of lemig zand (11.25 %)
gemengd loof- en naaldbos op vochtige tot droge, (matig) voedsel-of kalkrijke klei of leem (10.21 %)
loofhoutstruwelen en hakhout (8 %)
Substraat dode tak (38.69 %)
onbewerkt dood hout (21.68 %)
dode twijg (18.65 %)
dode beschorste tak (11.19 %)
dode liggende stam (1.4 %)
Organisme Loofbomen en -struiken (45.29 %)
Fagus sylvatica (13.35 %)
Acer pseudoplatanus (6.81 %)
Salix (4.19 %)
Alnus glutinosa (3.93 %)
Vereisten determinatie
Rode Lijst Vlaanderen
Rode Lijst Nederland
Beschrijving
Aantal uurhokken 499


Fotogalerij