U bevindt zich hier: Home  >  Paddenstoelen  >  Soortenlijst


Terana coeruleum (Lam.: Fr.) Kuntze

Blauwe korstzwam


Phylum Basidiomycota
Praktische groep Aphyllophorales
Synoniem syn.: Pulcherricium coeruleum (Lam.: Fr.) Parmasto
Ecocodes Houtsaprofyt
Biotoop naaldbossen en -struwelen, gemengde loof- en naaldbossen (37.5 %)
weiland op vochtige tot droge, matig bemeste bodem (12.5 %)
opgaande loofbossen (12.5 %)
gemengd loof- en naaldbos op (matig) droog, (matig) kalkrijk zand en lemig zand (12.5 %)
kapvlakte van loofbos op min of meer arme bodem (12.5 %)
Substraat dode tak (37.5 %)
onbewerkt dood hout (18.75 %)
hekpaal (12.5 %)
op bewerkt hout in de open lucht (12.5 %)
dode tak onderzijde/omgedraaid (6.25 %)
Organisme Loofbomen en -struiken (46.15 %)
Castanea sativa (15.38 %)
Salix (15.38 %)
Corylus avellana (7.69 %)
Quercus (7.69 %)
Vereisten determinatie
Rode Lijst Vlaanderen
Rode Lijst Nederland Gevoelig
Beschrijving
Aantal uurhokken 14


Fotogalerij