U bevindt zich hier: Home  >  Paddenstoelen  >  Soortenlijst


Terana coeruleum (Lam.: Fr.) Kuntze

Blauwe korstzwam


Phylum Basidiomycota
Praktische groep Aphyllophorales
Synoniem syn.: Pulcherricium coeruleum (Lam.: Fr.) Parmasto
Ecocodes Houtsaprofyt
Biotoop weiland op vochtige tot droge, matig bemeste bodem (16.67 %)
opgaande loofbossen (16.67 %)
gemengd loof- en naaldbos op (matig) droog, (matig) kalkrijk zand en lemig zand (16.67 %)
naaldbossen en -struwelen, gemengde loof- en naaldbossen (16.67 %)
kapvlakte van loofbos op min of meer arme bodem (16.67 %)
Substraat dode tak (40 %)
hekpaal (13.33 %)
onbewerkt dood hout (13.33 %)
op bewerkt hout in de open lucht (13.33 %)
dode tak onderzijde/omgedraaid (6.67 %)
Organisme Loofbomen en -struiken (41.67 %)
Castanea sativa (16.67 %)
Salix (16.67 %)
Corylus avellana (8.33 %)
Quercus (8.33 %)
Vereisten determinatie
Rode Lijst Vlaanderen
Rode Lijst Nederland Gevoelig
Beschrijving
Aantal uurhokken 14


Fotogalerij