U bevindt zich hier: Home  >  Paddenstoelen  >  Soortenlijst


Sarcodon joeides (Pass.) Bat.

Avondroodstekelzwam


Phylum Basidiomycota
Praktische groep Aphyllophorales
Synoniem syn.: Sarcodon commutatus Bourdot & Galzin
Ecocodes Ectomycorrhizavormer
Biotoop naaldbossen en -struwelen, gemengde loof- en naaldbossen (45.45 %)
naaldbos op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zand- of leembodem (9.09 %)
gemengd loof- en naaldbos op vochtige tot droge, (matig) voedsel-of kalkrijke klei of leem (9.09 %)
grasland op sterk bemeste, natte tot droge bodem, intensief beweid en/of gemaaid (9.09 %)
houtwallen, houtsingels, houtkaden, lanen en bos randen (9.09 %)
Substraat op de grond onder: (66.67 %)
op de grond (33.33 %)
Organisme Quercus (87.5 %)
Fagus sylvatica (12.5 %)
Vereisten determinatie herbariummateriaal of ander bewijsmateriaal verplicht
Rode Lijst Vlaanderen Met uitsterven bedreigd
Rode Lijst Nederland Ernstig bedreigd
Beschrijving
Aantal uurhokken 11


Fotogalerij