U bevindt zich hier: Home  >  Paddenstoelen  >  Soortenlijst


Sarcodon joeides (Pass.) Bat.

Avondroodstekelzwam


Phylum Basidiomycota
Praktische groep Aphyllophorales
Synoniem syn.: Sarcodon commutatus Bourdot & Galzin
Ecocodes Ectomycorrhizavormer
Biotoop naaldbossen en -struwelen, gemengde loof- en naaldbossen (45.45 %)
gemengd loof- en naaldbos op (matig) droog, (matig) kalkrijk zand en lemig zand (9.09 %)
lanen op matig tot droge, kalkarme, voedselarme zand- of leembodem (9.09 %)
naaldbos op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zand- of leembodem (9.09 %)
gemengd loof- en naaldbos op vochtige tot droge, (matig) voedsel-of kalkrijke klei of leem (9.09 %)
Substraat op de grond onder: (71.43 %)
op de grond (28.57 %)
Organisme Quercus (88.89 %)
Fagus sylvatica (11.11 %)
Vereisten determinatie herbariummateriaal of ander bewijsmateriaal verplicht
Rode Lijst Vlaanderen Met uitsterven bedreigd
Rode Lijst Nederland Ernstig bedreigd
Beschrijving
Aantal uurhokken 12


Fotogalerij