U bevindt zich hier: Home  >  Paddenstoelen  >  Soortenlijst


Steccherinum ochraceum (Pers.: Fr.) Gray

Roze raspzwam


Phylum Basidiomycota
Praktische groep Aphyllophorales
Synoniem
Ecocodes Houtsaprofyt
Biotoop gemengd loof- en naaldbos op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zand of leem (12.65 %)
opgaande loofbossen (12.24 %)
loofbos op vochtig tot droog (matig) voedselrijk zand of lemig zand (10.61 %)
gemengd loof- en naaldbos op vochtige tot kalkarme, voedselarme bodem (10.2 %)
loofhoutstruwelen en hakhout (9.8 %)
Substraat dode tak (51.22 %)
onbewerkt dood hout (28.66 %)
dode beschorste tak (6.71 %)
ontschorste tak (3.66 %)
dode liggende stam (2.44 %)
Organisme Loofbomen en -struiken (38.71 %)
Fagus sylvatica (12.9 %)
Salix (9.68 %)
Quercus robur (6.45 %)
Quercus (6.45 %)
Vereisten determinatie microscopische determinatie verplicht
Rode Lijst Vlaanderen
Rode Lijst Nederland
Beschrijving
Aantal uurhokken 298


Fotogalerij