U bevindt zich hier: Home  >  Paddenstoelen  >  Soortenlijst


Steccherinum ochraceum (Pers.: Fr.) Gray

Roze raspzwam


Phylum Basidiomycota
Praktische groep Aphyllophorales
Synoniem
Ecocodes Houtsaprofyt
Biotoop gemengd loof- en naaldbos op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zand of leem (12.96 %)
opgaande loofbossen (12.55 %)
loofbos op vochtig tot droog (matig) voedselrijk zand of lemig zand (10.53 %)
gemengd loof- en naaldbos op vochtige tot kalkarme, voedselarme bodem (10.12 %)
loofhoutstruwelen en hakhout (9.72 %)
Substraat dode tak (51.2 %)
onbewerkt dood hout (28.31 %)
dode beschorste tak (6.63 %)
ontschorste tak (3.61 %)
dode liggende stam (2.41 %)
Organisme Loofbomen en -struiken (38.83 %)
Fagus sylvatica (12.77 %)
Salix (9.57 %)
Quercus robur (6.91 %)
Quercus (6.38 %)
Vereisten determinatie microscopische determinatie verplicht
Rode Lijst Vlaanderen
Rode Lijst Nederland
Beschrijving
Aantal uurhokken 298


Fotogalerij